Biblioteka


CZWARTEK 

CZWARTEK

Paweł:                                                                                          Hbr 10
Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków.

Samuel:                                                                                        2 Sm 7
O Panie, mój Boże, Tyś Bogiem, Twoje słowa są prawdą. Przekazujesz wspaniałą obietnicę słudze swemu. Bądź teraz łaskaw pobłogosławić dom sługi swego, aby na wieki trwał przed Tobą.

Ewangelia:                                                                                   Mk 4
Jezus mówił ludowi: „Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?”

Rozważanie:
Trzeba szanować swoich bohaterów – myślicieli, naukowców, wynalazców, społeczników, polityków, prostych ludzi, którzy byli wielkimi przez swoją mądrość, odwagę i dobroć serca. Trzeba o nich pamiętać. Trzeba iść na grób nieznanego żołnierza, nieznanego powstańca. A najważniejsze to wierzyć, że nie na próżno, że nie na marne.