Biblioteka


SOBOTA 

SOBOTA

Paweł:                                                                                          Hbr 11
Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy.

Samuel:                                                                                        2 Sm 12
Rzekł Dawid do Natana: „Zgrzeszyłem wobec Pana”. Natan odrzekł Dawidowi: „Pan odpuszcza ci też twój grzech”.

Ewangelia:                                                                                   Mk 4
„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”

Rozważanie:
Istnieje prawidłowość: najpierw rodzice prowadzą dziecko w świat, a potem dzieci powinny prowadzić rodziców. Tragedią rodzin jest mur, jaki w miarę upływu lat rośnie między rodzicami a dziećmi. Dzieci zamykają się przed swoimi rodzicami. Bo ci są nietolerancyjni. A dzieci mają inną wrażliwość, inną wyobraźnię, inne myślenie. I z tym muszą się rodzice pogodzić.