Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Paweł:                                                                                          Hbr 10
Duch Święty powiedział: „Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, dając prawa moje w ich serca, także w umyśle ich wypiszę je”.

Samuel:                                                                                             2 Sm 7
Pan skierował do Natana następujące słowa: „Idź i powiedz mojemu słudze, Dawidowi: „Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości”.

Ewangelia:                                                                                   Mk 4
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Uczył ich wiele w przypowieściach. „Oto siewca wyszedł siać”.

Rozważanie:
Nowa ewangelizacja to jest odkrycie również swojej godności. To możesz sformułować w tej sposób: Ja nie jestem szczeniakiem, którego ktoś prowadzi za kołnierz. Tylko jestem człowiekiem, który ma swoją godność, który ma swój rozum, chce zrozumieć, być przekonanym i żyć w wolności.