Biblioteka


WTOREK - OFIAROWANIE PANSKIEWTOREK

Paweł: Hbr 12
Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi.

Samuel: 2 Sm 18
Synu mój, Absalomie, obym był umarł zamiast ciebie.

Ewangelia: Mk 5
„Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona od swojej dolegliwości”.

Rozważanie:
To jest ustawiczne pytanie: po co? Po co nieszczęście, cierpienie, doświadczenie? Po co klęska, straty w życiu osobistym, w życiu miasta, w życiu narodu? Bo nas kocha. Bo bez cierpienia nie byłbyś człowiekiem. Bo bez cierpienia nie bylibyśmy narodem. Bo bez cierpienia nie wyrósłbyś tak, jak wyrosnąć możesz na człowieka. Ze swojej głupoty, lekceważenia, arogancji, wygodnictwa, lenistwa, ze złości, z zazdrości, nienawiści. Po prostu bez cierpienia nie wyrósłbyś.