Biblioteka


WTOREK 
WTOREK

Księga Rodzaju:                                                                       Rdz 1
„Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”.

Księga Królewska:                                                                  1 Krl 8
Niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć. A tym mniej ta świątynia. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: „Tam będzie moje Imię”.

Ewangelia:                                                                               Mk 7
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”.

Rozważanie:
Trzeba umiłować. Trzeba coś w życiu ukochać. Coś czy kogoś. Żeby ci nie przeszło życie bez miłości. Żeby nie było puste. Co bądź – muzykę, śpiew, poezję, świat, matkę, dziecko, dom, pracę, jeden mały wiersz, jakiś obraz, nieznanego ci zresztą autora, melodię, która cię wciąż cieszy, czyjś uśmiech, czyjąś swobodę.

Poezja:
Naucz mnie sensu milczenia
I milczenia sensu
                                
A. Kamieńska, Modlitwa Hioba