Biblioteka


ŚRODA

ŚRODA

Księga Rodzaju:                                                                Rdz 2
Z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść.

Księga Królewska:                                                           1 Krl 10
Przewyższyłeś mądrością i powodzeniem wszelkie pogłoski, które usłyszałam.

Ewangelia:                                                                         Mk 7
„Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota”.

Rozważanie:
W którejś z relacji o morderstwie dokonanym przez młodocianych była wzmianka, że jeden z zabójców był ministrantem. I po morderstwie poszedł do kościoła i służył do Mszy świętej.
Chyba to i w jego przypadku było tak, że religię chętnie zamykamy w podręcznej kapliczce naszego życia. Mamy taką instytucję, która nazywa się: Msza święta niedzielna. Do tego jeszcze należy spowiedź przynajmniej raz w roku, do tego jeszcze należy paciorek rano i wieczór. I na tym by się sprawa zamykała. A w spowiedziach świętych grzechami, które przeciętny Polak wymienia przy spowiedzi, jest więc przede wszystkim przyjście czy nieprzyjście na Mszę świętą niedzielną, opuszczenie pacierza rano czy wieczorem.