Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Księga Rodzaju:                                                                           Rdz 2
Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.

Księga Królewska:                                                                       1 Krl 11
Kiedy Salomon zestarzał się, jego serce nie pozostało szczere wobec Pana Boga.

Ewangelia:                                                                                   Mk 7
Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział.

Rozważanie:
Język hebrajski nie ma słowa na „osobowość”. Tekst użyty w Księdze Rodzaju na temat małżonków: „stają się jednym ciałem” oznacza, że stają się jedną osobą. I taki jest sens małżeństwa. Nie ma „ja” i „on”, tylko jest „my”. I dlatego zdrada dokonuje się przede wszystkim na terenie duchowym.