Biblioteka


SOBOTA 

SOBOTA

Księga Rodzaju:                                                                     Rdz 3
Mężczyzna dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

Księga Królewska:                                                                 1 Krl 12
Oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej.

Ewangelia:                                                                              Mk 8
Jedli do sytości, a pozostałych ulomków zebrali siedem koszów.

Rozważanie:
Apostołowie zebrali siedem koszów ułomków. Czyli obdarowani ludzie zachowali się tak beztrosko: niepotrzebne, zbyteczne resztki rzucili na ziemię. Czyż ci ludzie nie mieli oczu? Nie widzieli, co się stało? Nie zdawali sobie sprawy, że to chleb cudownie rozmnożony? A więc zdawali sobie z tego sprawę. Napisał ewagelista: „A kiedy ci ludzie spostrzegli się, jaki cud uczynił Jezus, mówili: Ten jest prawdziwie prorokiem”.
Ale przecież to nie tylko tamci ludzie byli tacy. My jesteśmy do nich podobni. I otrzymawszy cudownie rozmnożony chleb, rzucamy resztki byle jak na ziemię.
Jezus polecił apostołom, żeby te resztki chleba zebrali.