Biblioteka


6. NIEDZIELA ZWYKŁA  (14 II)6. NIEDZIELA ZWYKŁA  (14 II)


Księga Kapłańska:                                                                Kpł 13
Powiedział Pan do Mojżesza i Aarona.

Paweł:                                                                                   1 Kor 10
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie.

Ewangelia:                                                                            Mk 1
Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę. Bądź oczyszczony”.

Rozważanie:
Bóg chciał, żebyś tak wyglądał, żebyś miał tyle wzrostu, nie więcej ani nie mniej, takie włosy, takie oczy, taką twarz, żebyś miał takie ręce i takie nogi, taką sylwetkę i taką postawę, taką budowę ciała. Tak chciał. Dal ci tyle inteligencji, zdolności, wrażliwości, ile uznał, że ci będzie potrzeba. Chciał, żebyś żył dzisiaj. Nie sto lat wcześniej, nie sto lat później. Umieścił cię w tym kraju, w tej miejscowości, w tym środowisku, w tej rodzinie. I kazał ci żyć. Ale co najważniejsze, nie pchnął cię w życie i sam przygląda się, jak sobie radzisz, ale towarzyszy ci wciąż – wspomaga, podpowiada, inspiruje, upomina.

Poezja:
Im więcej razy na dzień jesteś znieważony,
Im śmieszniejsze na Ciebie wkładają korony
I krzyczą urągając: pokaż swoją siłę
Albo liczą Cię między pamiątki niebyłe,
Im więcej żalu, drwiny, gniewu, oskarżenia,
Bo słowo Twoje z miejsca nie ruszy kamienia,
Tym bardziej pewny mogę być tego jednego:
że Ty jesteś, zaiste, Alfą i Omegą.
                                                               Cz. Miłosz, Im więcej