Biblioteka


WTOREK 

WTOREK


Księga Rodzaju:                                                                      Rdz 6
Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest złe.

Jakub:                                                                                      Jk 1
Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie. Gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.

Ewangelia:                                                                               Mk 8
„Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie, macie uszy, a nie słyszycie?”

Rozważanie:
Trzeba być obywatelem państwa. A to znaczy – utożsamiać się z prawem przez nie stanowionym. Szanować je, respektować, podporządkować się. Uznać je za swoje prawo życiowe. To zresztą jest logiczne – prawo stanowią ci, których wybraliśmy. Z naszej woli są oni posłami czy senatorami. W konsekwencji – z naszej woli jest rząd, który jest.