Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK


Księga Kapłańska:                                                          Kpł 19
Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Ewangelia:                                                                      Mt 25
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Rozważanie:
Zaufanie jest formą miłości. Tak się buduje dom. Gdy mąż ma zaufanie do żony, a żona do męża. Gdy się nie okłamują, nie oszukują, nie mają tajemnych planów, zdradzieckich ścieżek. Gdy dziecko ma zaufanie do rodziców, gdy rodzice mają zaufanie do swojego dziecka. Bez zaufania nie ma miłości. Tak się buduje dom. Nawet gdy dochodzi do rozczarowań.

Poezja:
Tu nad Wisłą dajesz nam, Panie, przeciętnie
25 312 dni do przeżycia. 
                            
  J. Szperkowicz, O dzień godnego życia