Biblioteka


WTOREK 

WTOREK


Izajasz:                                                                                 Iz 55
Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem.

Ewangelia:                                                                            Mt 6
„Ojciec wasz wie, czego wam potrzeba, wpierw, zanim Go poprosicie”.

Rozważanie:
Zaufanie jest formą miłości w tej wielkiej rodzinie, którą stanowi naród. Gdy ludzie mają zaufanie do swoich proroków, gdy prorocy mają zaufanie do swojego narodu. Gdy pieśniarze i muzycy są słuchani, gdy pisarze i poeci są czytani, gdy malarze, rzeźbiarze, twórcy filmów i spektakli teatralnych są oglądani.

Poezja:
Co zrobię z tym kolejnym dniem? Pozwól, abym
godnie go przeżył. 
                          
  J. Szperkowicz, O dzień godnego życia