Biblioteka


CZWARTEK 

CZWARTEK  


Estera:                                                                                  Est 14
Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi.

Ewangelia:                                                                            Mt 7
„Jeśli wy umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz da to, co dobre, tym, którzy Go proszą”.

Rozważanie:
Jeżeli społeczeństwo spostrzeże, że rząd je oszukuje, na przykład przez nieuzasadnione podwyższanie podatków, traci zaufanie do swojego rządu i ucieka w szarą strefę.
Jeżeli rząd spostrzeże, że społeczeństwo go oszukuje, na przykład przez niepłacenie podatków, traci zaufanie do swojego społeczeństwa i podwyższa podatki.

Poezja:
Podsuń mi okazję posadzenia drzewa, opatrzenia
zwierzęcia, dopomożenia dziecku lub osobie
starszej. 
                              
  J. Szperkowicz, O dzień godnego życia