Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ezechiel:                                                           Ez 18
Jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy, które popełniał, i postępowałby według prawa sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił.

Ewangelia:                                                     Mt 5
„Powiedziano przodkom:»Nie zabijaj! A kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi«. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi”.

Rozważanie:
My, Polacy, mamy negatywne nastawienie do rządu. Bo były rządy rozbiorowe, były hitlerowskie rządy okupacyjne, były rządy totalitaryzmu komunistycznego – które nas niszczyły. Stąd też nie mieliśmy do nich zaufania. Tego nauczyliśmy się tak dokładnie, że choć odzyskaliśmy własną państwowość, wciąż jeszcze nie zdążyliśmy zmienić negatywnego nastawienia do rządu. Nie mamy zaufania do władzy państwowej. I jak długo to będzie trwało, tak długo nie będziemy prawdziwym społeczeństwem, nie będziemy stanowić prawdziwego państwa.

Poezja:
Niech nie odmówię strawy zgłodniałemu, wody spragnionemu i pociechy pogrążonemu w rozpaczy.
                           J. Szperkowicz, O dzień godnego życia