Biblioteka


SOBOTA 

SOBOTA


Księga Powtórzonego Prawa:                                         Pwt 26
Pan będzie dla ciebie Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami i słuchał Jego głosu.

Ewangelia:                                                                        Mt 5
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Tak będziecie synami Ojca waszego, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.

Rozważanie:
Jeżeli matka i ojciec nie mają zaufania do swoich dzieci, a dzieci do swoich rodziców; jeżeli pacjent nie ma zaufania do lekarza, a lekarz do pacjenta; jeżeli przełożony nie ma zaufania do swoich współpracowników, a oni do swojego przełożonego – to życie jest piekłem.

Poezja:
Użycz mi mądrości, abym dobrą radą wsparł
załamanych, a życzliwym słowem podtrzymał
na duchu wątpiących. 
                           
  J. Szperkowicz, O dzień godnego życia