Biblioteka


2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Księga Rodzaju:                                                 Rdz 22
Pan przemówił: Będę ci błogosławił.

Paweł:                                                                Rz 8
Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam.

Ewangelia:                                                         Mk 9
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy”.

Rozważanie:
Czy niebo jest miejscem? Nie miejscem! Niebo jest Bogiem. Bóg jest niebem. My pójdziemy do nieba, to znaczy: my spotkamy się z Bogiem. Nawet w naszej polskiej mowie są używane takie zwroty: „Bóg go zabrał. Poszedł do Boga”. Ale jeżeli Bóg jest Miłością, to zjednoczyć się z Nim może tylko to, co w nas jest miłością. Jaka jest więc szansa dla człowieka dostania się do takiego nieba? Ilu będzie potępionych, a ilu będzie zbawionych? Co to znaczy potępienie? Czy w najgorszym zbrodniarzu nie ma choć iskry dobra i miłości? Czy ta iskra nie zostanie zbawiona? Jak to rozumieć?

Poezja:
Pomóż mi dziś stworzyć lub posunąć się naprzód
w tworzeniu rzeczy dobro czyniącej innym.
Spraw, proszę Cię, abym przed zachodem słońca
choć raz okazal się potrzebny innemu człowiekowi.
Przez niego będę potrzebny Tobie.
                                                  J. Szperkowicz, O dzień godnego życia