Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK


Daniel:                                                                    Dn 9
O Panie mój, Boże wielki, dochowujesz wiernie przymierza tym, co Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań.

Ewangelia:                                                              Łk 6
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Rozważanie:
Trzeba, aby nasze miejsce pracy było nie tylko miejscem, gdzie zarabiamy pieniądze ani nawet gdzie rozwijamy swoje umiejętności, ale również aby to było miejsce, gdzie spotykamy ludzi i wzajemnie sobie służymy pomocą, radą, opieką, serdecznością, dobrocią. Gdzie związujemy się z tymi ludźmi, pracując razem.

Poezja:
Panie! My, którzy znamy tysiąc Twoich twarzy
Skrwawionych, konających, omdlałych, ścierpniętych.
Błagamy Ciebie, płynąc do Twoich ołtarzy,
Pokaż nam tę nieznaną. Zjaw się uśmiechnięty.
                                               
S. Baliński, Modlitwa polska