Biblioteka


CZWARTEK - Św. Kazimierza, królewicza 4 IIICZWARTEK


Jeremiasz:                                                                   Jr 17
Ja, Pan, badam serce i doświadczam sumienie, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania.

Ewangelia:                                                                   Łk 16
„Gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”.

Rozważanie:
Jest kompleks władzy. Ale jest i kompleks podwładnego. Tego, który z głową potulnie między ramionami wciśniętą stoi na baczność, pokornie i kiwa głową na wszystko. A przecież trzeba zachować godność nie tylko wtedy, gdy się ma władzę, ale i wtedy, gdy się jest podwładnym.