Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Księga Rodzaju:                                                             Rdz 37
Wyciągnąwszy spiesznie Józefa ze studni, sprzedali go Izmaelitom za 20 sztuk srebra. A ci zabrali go z sobą do Egiptu.

Ewangelia:                                                                        Mt 21
„Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Rozważanie:
W życiu jest tak, że raz jesteśmy władcami, a raz podwładnymi. W niektórych sprawach jesteśmy władcami, w niektórych podwładnymi. I trzeba się tych umiejętności uczyć – być władcą i być podwładnym. Bo każda z nich powinna być formą naszej miłości do ludzi.