Biblioteka


3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU3. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Księga Wyjścia:                                                           Wj 20
Czcij ojca twego i matkę twoją.

Paweł:                                                                          1 Kor 1
Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan.

Ewangelia:                                                                    J 2
„Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”.

Rozważanie:
Strzeż się umieszczania Boga za gwiazdami. On jest blisko, na wyciągnięcie ręki. Tylko że w innym wymiarze. Bóg jest Duchem wszechobecnym – jest nawet bliżej niż na wyciągnięcie ręki, bo w tobie samym.

Poezja:
Najpiękniejszy z ludzkich synów,
Jezu Chryste miłosierny,
Twa korona nie z wawrzynu,
lecz z raniących czoło cierni
                                               M. Skwarnicki, Ecce Homo