Biblioteka


WTOREK 

WTOREK


Daniel:                                                                                                                           Dn 3
Ci, co pokładają ufność w Tobie, nie zaznają wstydu.

Ewangelia:                                                                                                                   Mt 18
Piotr zapytał: „Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy”.

Rozważanie:
Trzeba wszystko zrobić, aby praca zawodowa była twoją życiową radością. Byś tęsknił za swoim zakładem pracy, byś myślał o nim jak o przedłużonym swoim domu. Byś patrzył na wszystkich pracujących w firmie jak na rodzinę. Byś przełożonych traktował jak starszych kolegów, a podwładnych jak młodszych kolegów.

Poezja:
Oto Człowiek, co z miłości
ofiarował życie światu.
  M. Skwarnicki, Ecce Homo