Biblioteka


ŚRODA 
ŚRODA


Księga Powtórzonego Prawa:                                         Pwt 4
Nauczałem was praw i nakazów, jak mi rozkazał czynić Bóg mój. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością.

Ewangelia:                                                                        Mt 5
„Nie przyszedłem znieść Prawo albo Proroków, ale wypełnić”.

Rozważanie:
Trzeba się troszczyć o swój zakład pracy jak o własny dom. Dlatego staraj się mieć wciąż nowe pomysły, wynalazki, usprawnienia, udoskonalenia, ażeby wszystko lepiej funkcjonowało, łatwiej, sprawniej, szybciej, radośniej. I ażeby wyroby, które opuszczają zakład, były naprawdę najwyższej jakości, z pożytkiem dla odbiorcy.
Gdybyś szedł do pracy na to, ażeby przesiedzieć, przestać, przeobijać się, otrzymać pieniądze, to oznacza twoją klęskę.

Poezja:
Najpiękniejszy z ludzkich synów,
berłem Twoim krucha trzcina 
                                     
  M. Skwarnicki, Ecce Homo