Biblioteka


PIĄTEK 
PIĄTEK

Ozeasz:                                                                        Oz 14
Drogi Pana są proste. Kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.

Ewangelia:                                                                   Mk 12
Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą, i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary.

Rozważanie:
Są ludzie jakby wciąż śpiący. Jakby nie doszli do siebie. Jakby nie ukazali się sobie. Czy jeszcze dotąd nie zostali postawieni pod ścianę? Czy uciekli spod niej?

Poezja:
W ludzkim bólu Pan obecny
stał się bratem dla nędzarzy. 
                                   
  M. Skwarnicki, Ecce Homo