Biblioteka


4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 4. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 

Księga Kronik:                                                                2 Krn 36
Pan bez wytchnienia wysyłał do nich swoich posłańców. Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego proroków.

Paweł:                                                                             Ef 2
Jesteśmy bowiem Jego dziełem.

Ewangelia:                                                                      J 3
„A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło”.

Rozważanie:
Chcemy Cię wielbić życiem swoim. Gdy żona – to najukochańsza. Gdy mąż – to najwierniejszy. Gdy matka – to najdroższa. Gdy ojciec – to najmądrzejszy. Gdy dziecko – to najmilsze. Gdy babcia – to najczulsza. Gdy dziadek – to najpoważniejszy. Gdy nauczyciel – to najcierpliwszy. Gdy nauczycielka – to najwyrozumialsza.

Poezja:
Rozgrzesz, Boże
ze słów rozpędzonych
z cegieł faryzejskich
brzęku srebrników
pocałunków
Judaszowych spojrzeń
z myśli oślepłych
z czynów szalonych
– rozgrzesz Boże
                          D. Sosnowska, Rozmowa z Nikodemem