Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK


Izajasz:                                                              Iz 65
Oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię.

Ewangelia:                                                         J 4
„Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”.

Rozważanie:
Można przejść przez życie, wykręcając się od każdej trudnej sytuacji, nie podejmując zadań, które życie, które Pan Bóg nam stawia.
Można przejść przez życie, uciekając przed ścianami, pod którymi Ty nas stawiasz.
Ale wtedy to nie jest prawdziwe życie.

Poezja:
Pod kurtyną nocy
        stoję przed Tobą Nikodemem
        Rabbi Ty chcesz
        strumieniem światła oblać
        czym jestem – co robię 
                      
 D. Sosnowska, Rozmowa z Nikodemem