Biblioteka


ŚRODA 

ŚRODA


Izajasz:                                                                                  Iz 49
Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.

Ewangelia:                                                                             J 5
„Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne”.

Rozważanie:
Trzeba mówić: mój dom, moja praca, moje miasto, mój naród, moje państwo. Jak również: mój Bóg, mój Jezus, mój Kościół.
I usilnie starać się, żeby te dwie litanie nie były jedna na dzień powszedni, druga na święta; jedna na ulicę, a druga na Kościół. Ale żeby nałożyły się na siebie, przeniknęły się wzajemnie, wciąż się przeplatały. Mój dom – z moim Bogiem, moje miasto – z moim Jezusem, moja praca – z moim Kościołem. Żeby moje państwo, mój naród były tak wtopione w Boga i Kościół, żeby stanowiły po prostu jedno.

Poezja:
Rozgrzesz Boże
jeśli nazajutrz
pod zasłoną nocy
znowu przyjdę do Ciebie
– Nikodem 
                     
 D. Sosnowska, Rozmowa z Nikodemem