Biblioteka


CZWARTEK 

CZWARTEK


Księga Wyjścia:                                                                 Wj 32
Sprzeniewierzył się lud. Odwrócili się od drogi, którą im nakazałem.

Ewangelia:                                                                         J 5
Nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie.

Rozważanie:
Nie traktuj Dziesięciorga Bożych Przykazań jako kodeks prawny czy ustawy. Jako paragrafy czy rozporządzenia. Nawet nie jako nakazy. Bo wtedy nie rozumiesz zupełnie, o co chodzi. To są wskazówki, aby iść drogami Bożymi ku zjednoczeniu z Nim, który jest Miłością.