Biblioteka


PIĄTEK 

PIĄTEK


Księga Mądrości:                                                                Mdr 2
Bezbożni mówili sobie: „Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny: sprzeciwia się naszym sprawom, zarzuca nam łamanie prawa, wypomina nam błędy naszych obyczajów”.

Ewangelia:                                                                          J 7
„Nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał”.

Rozważanie:
Trzeba widzieć Dziesięcioro Bożych Przykazań w świetle podstawowego przykazania: „Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkiego serca swego”. A więc trzeba traktować Dziesięcioro Bożych Przykazań nie prawniczo ale egzystencjalnie, religijnie, a nawet mistycznie.