Biblioteka


5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 5. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Jeremiasz:                                                                Jr 31
Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu.

Paweł:                                                                       Hbr 5
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa.

Ewangelia:                                                                J 12
„Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”.

Rozważanie:
Ażeby zrozumieć, co to znaczy miłować Boga i żyć w miłości, trzeba dodać jeszcze jedno słowo, bez którego tamto wszystko jest niezrozumiałe. A to słowo brzmi: zachwyt. Nie ma miłości bez zachwytu. A więc, dopóki Bogiem się nie zachwycimy, to Go jeszcze nie kochamy. Dopóki światem się nie zachwycimy, to Boga jeszcze nie kochamy. Dopóki Jezusem się nie zachwycimy, to Boga jeszcze nie kochamy. Dopóki człowiekiem się nie zachwycimy, to Boga jeszcze nie kochamy.

Poezja:
Nie poznajemy
nigdy do końca
nigdy na pewno

Wydaje się
ale już nie

Serce pałało
ale ochłódło

Czy to On
milczy
czy to Ty
znika

Zawsze jest tylko chleb
ręce i gest
                                            A. Kamieńska, Emaus