Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK


Daniel:                                                                                    Dn 13
Zgromadzenie wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję.

Ewangelia:                                                                             J 8
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”.

Rozważanie:
Wśród przykazań miłości bliźniego podstawowe jest: „Nie zabijaj”. A dokładnie mówiąc: Daj żyć. Pozwól żyć. Sobie i ludziom. Stąd wynikają kolejne przykazania: „Nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj cudzego”.

Poezja:
Twarz coraz inna
coraz nowa twarz
                           
A. Kamieńska, Emaus