Biblioteka


ŚRODA 

ŚRODA


Daniel:                                                                           Dn 3
Niech będzie błogosławiony Bóg, który uratował swoje sługi.

Ewangelia:                                                                     J 8
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu”.

Rozważanie:
Nie patrz na Boga jak na ustawodawcę. Nie wykonuj Jego poleceń, nakazów, przykazań, obowiązków, tylko kochaj. Bo jesteś kochany.

Poezja:
Czemuście nie spytali wprost
nie pochwycili Go za nogi
rąk nie trzymali
cienia nie przywiązali do ławy 
                                          
A. Kamieńska, Emaus