Biblioteka


CZWARTEK 

CZWARTEK


Księga Rodzaju:                                                          Rdz 17
Zachowujcie przymierze ze Mną.

Ewangelia:                                                                  J 8
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham się stał, Ja jestem”.

Rozważanie:
On nie chce bandy niewolników, żyjących pod grozą piekła, ale społeczności swoich synów. Bo to jest jedynie godne człowieka i Boga.

Poezja:
Stoimy jak uczniowie
którzy nie doszli do Emaus
a ręce ciążą
od zdumienia
                                      
A. Kamieńska, Emaus