Biblioteka


NIEDZIELA PALMOWA  (28 III)NIEDZIELA PALMOWA


Izajasz:                                                                     Iz 50
Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące.

Paweł:                                                                       Flp 2
Dlatego też Bóg wywyższył Go, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.

Ewangelia:                                                                 Mk 14
Przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem i wylała Mu olejek na głowę. Jezus rzekł: „Ona już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb”.

Rozważanie:
Uważaj, żeby ci życie nie przemarniało na smutkach, zgryzotach, niepokojach, strachach. Żeby życie ci nie zwiędło. A na to, żeby tak się nie stało, musisz umieć zachwycać się. Zachwycać się niebem, słońcem, kwitnącymi drzewami, ludźmi i Jezusem.

Poezja:
Święty, święty, święty – blask kłujący w oczy,
Święta, święta, święta – ziemia co nas nosi.
Święty kurz na drodze.
Święty kij przy nodze.
Święte krople potu.
Święte wędrowanie.
Święty kamień w polu.
Przysiądź na nim, Panie.
Święty płomyk rosy.
Święta, święta, święta – ziemia co nas nosi.
Święty chleb – chleba łamanie.
Święta sól – solą witanie…
                             E. Stachura, Wszystko od Pana – wszystko święte