Biblioteka


WIELKI PONIEDZIAŁEKWIELKI PONIEDZIAŁEK


Izajasz:                                                                         Iz 42
Ja, Pan, powołałem Cię, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię światłością dla narodów.

Ewangelia:                                                                    J 12
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Rozważanie:
Szukaj ścian, pod którymi powinieneś stanąć. Nie za często, bo nie wytrzymasz, bo nie dasz rady. Bo to zbyt wielki wysiłek. Ale szukaj tych ścian. Bo tylko wtedy się stajesz – wobec siebie, wobec świata, wobec Boga.

Poezja:
Wyrosłam
kształt
człowieka

mam dwa bolesne ramiona
rozkrzyżowane nad światem
                                     
J. Radzymińska, Krzyż