Biblioteka


WIELKA ŚRODAWIELKA ŚRODA


Izajasz:                                                                  Iz 50
Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami.
Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz.

Ewangelia:                                                             Mt 26
Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników.

Rozważanie:
Jest do wyjaśnienia, co to znaczy „za nas”. Może to jest bardzo niezgrabne to słowo „za nas”. Dwuznaczne albo nawet wieloznaczne. Może lepsze byłoby „dla nas”. Tak jak powiedział Piłatowi: „Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Prawdzie o Bogu-Miłości.

Poezja:
Jestem
znakiem
boleści
lecz ten
kto mnie
dźwignie
nigdy
nie zazna
rozpaczy 
                   
J. Radzymińska, Krzyż