Biblioteka


WIELKI CZWARTEK 

WIELKI CZWARTEK


Księga Wyjścia:                                                          Wj 12
Tak zaś spożywać będziecie: Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu świętować będziecie.

Paweł:                                                                         1 Kor 11
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: „To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!” Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: „Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę”.

Ewangelia:                                                                   J 13
Jezus wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się opasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był opasany.

Rozważanie:
A my nie bez drżenia uczestniczymy w Najświętszej Ofierze. A my nie bez drżenia wypowiadamy święte słowa zapisane na kartach Ewangelii. A my nie bez drżenia celebrujemy liturgię świętą – klękając, wstając, żegnając się, odpowiadając i recytując. Chociaż nie rozumiejąc do końca, co się dzieje. Nie rozumiejąc, o co chodzi. Nie rozumiejąc, w czym rzecz. Tylko przeczuwając sercem swoim, że Bóg jest z nami w tych świętych znakach i świętych słowach.

Poezja:
Uwielbiam cię, blade światło pszennego chleba,
w którym wieczność na chwilę zamieszka,
podpływając do naszego brzegu
tajemną ścieżką.
K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym