Biblioteka


WIELKI PIĄTEKWIELKI PIĄTEK


Izajasz:                                                                           Iz 52
On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Zgładzono Go z krainy żyjących.

Paweł:                                                                            Hbr 4
Mając Arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.

Ewangelia:                                                                      J 19
Potem Jezus, świadom, że wszystko się dokonało, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Rozważanie:
Cwaniaczki nie giną na krzyżu. Na to potrzeba jeszcze prawości serca. I trochę odwagi.

Poezja:
Uwielbiam cię, drzewo surowe, bo nie znajduję skargi
w twoich opadłych liściach.
Uwielbiam cię, drzewo surowe, boś kryło Jego barki
w krwawych okiściach. 
                                       
K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym