Biblioteka


WIELKANOC  

Wielkanoc

    
      Jezus  musiał  zmartwychwstać  na  znak,  że  Bóg  Go  nie odrzucił, ale kocha Go jak swojego Syna. Zbyt głęboko tkwiło w narodzie żydowskim przekonanie, że kto ginie, i to na krzyżu, to znak, że go Bóg potępia. Musiał zmartwychwstać na znak, że Bóg akceptuje Jego i Jego naukę. Że prawdą jest to, co Jezus głosił, że Bóg jest miłością i kocha wszystkich – tak Izraelitów jak pogan, tak świętych jak grzeszników – i choroba, ubóstwo, wczesna śmierć to nie kara za grzechy. Jezus musiał zmartwychwstać, aby dopełnić swoje nauczanie, że po śmierci żyjemy w ciele uwielbionym. Przechodzi przez ściany, pojawia się to tu, to tam. Jest z tymi, których kocha, którzy Go kochają. I jest szczęśliwy, bo jest złączony z Tym, od którego wyszedł: z Bogiem samym.