Biblioteka


NIEDZIELA WIELKANOCNANIEDZIELA WIELKANOCNA

Dzieje Apostolskie:                                                         Dz 10
Piotr przemówił: Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków.

Paweł:                                                                              Kol 3
Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze.

Ewangelia:                                                                       J 20
Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu, ujrzał i uwierzył.

Rozważanie:
Jak kochać, skoro tyle razy zostaliśmy zdradzeni?
Jak wierzyć, skoro tyle razy zostaliśmy wydani? 
Jak ufać, skoro tyle razy przeżyliśmy rozczarowanie?
Jak szczerze rozmawiać, skoro tyle razy nas okłamano?
A więc nie wierzyć, nie ufać, nie kochać? Zamknąć się w sobie, zapiec się, odciąć się od wszystkich?
A przecież mimo to, że nas tyle razy oszukano, zdradzono, wydano, trzeba wierzyć, ufać i kochać. Bo tylko na tej drodze jesteś w stanie natrafić na okruchy ludzkiej wiary, nadziei i miłości. Jesteś w stanie wzmocnić ich światło.

Poezja:
Dałeś nam Zmartwychwstanie,
światłością wypełniłeś usta.
Od wiatru lżejszy kamień
i skała przestrzenią pusta.

Pod Twoim jesteśmy wzrokiem
bardziej niż głos przejrzyści,
znasz nasze dnie i noce –
otwarte są nasze myśli.
                              J. Szczawiński, Na Mszę św. Wielkanocną