Biblioteka


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNYPONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Dzieje Apostolskie:                                                           Dz 2
Piotr przemówił: Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim. A my wszyscy jesteśmy tego świadkami.

Ewangelia:                                                                         Łk 24
Dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus. Gdy rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Rzekł do nich: „Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?” I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Rozważanie:
Gdy przyszła godzina próby, wszyscy apostołowie pouciekali. Jeden Go zdradził, a drugi się Go zaparł. Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, łowiliby ryby do śmierci. A tymczasem On, po swoim zmartwychwstaniu, powiedział do niewiast, które przyszły do grobu: „Idźcie i powiedzcie braciom moim”. Braciom? Po tym, jak się zachowali? Po tej kompromitacji?

Poezja:

Nie Kalwaria, nie Golgota
ale chmura szczerozłota
i wiatr skory;

nie noc i cierń, ale słońce
i blaski się wplatające
w kędziory.
                                       K.I. Gałczyński, Pieśń Paschalna