Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK  


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 4
Piotr powiedział: „Niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy”.

Ewangelia:                                                                          J 21
A gdy dzień zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Powiedział do Piotra uczeń, którego Jezus miłował: „To jest Pan!”

Rozważanie:
Bo czymże jest Msza święta? Msza święta to, między innymi albo przede wszystkim – to słuchanie Jezusa. Albo, dokładniej mówiąc, przyjmowanie Boga, który przychodzi do nas w słowach Jezusa.

Poezja:
Spójrzcie! nad Wieżą Mariacką!
Spójrzcie! już mały jak cacko
leci.
                              
K.I. Gałczyński, Pieśń Paschalna