Biblioteka


SOBOTASOBOTA


Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 4
Piotr i Jan odpowiedzieli: „My nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy”.

Ewangelia:                                                                            Mk 16
Ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy Go widzieli zmartwychwstałego. I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Rozważanie:
Nie jest nam dane, byśmy tak jak apostołowie poszli w świat w jednych sandałach, z torbą podróżną, i głosili, że bliskie jest królestwo niebieskie.
Ale to, w gruncie rzeczy, nie jest ważne, czy idziemy przez życie w jednych butach. Bylebyśmy tylko głosili, że Bóg jest blisko. Bo to On jest królestwem niebieskim. Żeby było w tobie tyle pokoju, mądrości, wolności, miłości, żebyś zarażał Bogiem innych. Jak apostołowie.

Poezja:
Wirują złociste koła.
Zieleń gra.
Purpura woła.
RESURREXIT 
                           
K.I. Gałczyński, Pieśń Paschalna