Biblioteka


2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY  (11 IV)
    NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
2. NIEDZIELA PO WIELKANOCY
    NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 4
Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. A wszyscy mieli wielką łaskę.

Jan:                                                                                       1 J 5
Każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.

Ewangelia:                                                                            J 20
„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój”.

Rozważanie:
Bóg zatrzymał rękę Abrahama, kiedy ten chciał zabić swojego syna. I w ten sposób dał do zrozumienia, że nie chce ofiar ludzkich. Jezus wypędził bydło ze świątyni na znak, że Bóg nie chce ofiar ze zwierząt. Jedyny dar od nas, na który Bóg oczekuje, to żyć i umierać z miłości.

Poezja:
Ile razy pierś moja odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje, tyle tysięcy razy pragnę uwielbiać Miłosierdzie Twoje, Trójco Przenajświętsza.

Pragnę się cała przemienić w Miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie. Niech niezgłębione Miłosierdzie Twoje przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich. 
                                                   S. Faustyna Kowalska, Modlitwa o łaskę miłosierdzia