Biblioteka


WTOREK 

WTOREK


Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 4
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku.

Ewangelia:                                                                            J 3
„Trzeba się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd pochodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

Rozważanie:
Trzeba sobie zasłużyć na miłość dzieci. Aby one, obcując z rodzicami, czuły obecność Bożej miłości. Żeby nagle nie stwierdziły, że ci rodzice to zwyczajni, niekochający się ludzie, pełni zła, podstępu, interesowności. Bo to jest katastrofa dla dziecka i katastrofa dla rodziców.

Poezja:
Dopomóż mi, Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich; by uszy moje nie były głuche na bóle i jęki bliźnich.
                                                 S. Faustyna Kowalska, Modlitwa o łaskę miłosierdzia