Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK


Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 5
Arcykapłan zapytał: „Oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?”

Ewangelia:                                                                            J 3
Jezus powiedział do Nikodema: „Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia”.

Rozważanie:
Może się zdarzyć, że przez naszą złość, słabość i głupotę wyrzucimy Boga z naszego małżeństwa, że zostanie zniszczona pomiędzy mężem i żoną ta więź Bożej miłości. I zapadnie ciemność zła – niechęć, gniew, zazdrość, pogarda, wstręt, brak przebaczenia i niszczenie siebie wzajemne.

Poezja: 
Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźnim, a na siebie brała cięższe i trudniejsze prace.
                                                 S. Faustyna Kowalska, Modlitwa o łaskę miłosierdzia