Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Dzieje Apostolskie:                                                              Dz 5
Gamaliel, uczony w Prawie, zabrał głos w Radzie: „Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się okazać, że walczycie z Bogiem”.

Ewangelia:                                                                            J 6
Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.

Rozważanie:
Każdy człowiek otoczony jest poszerzoną rodziną. Jest nią ród, grono przyjaciół, znajomych, jest nią dzielnica, w której mieszka, miasto czy wieś, kraj, naród, wreszcie cała ludzkość. To są kręgi przyjaźni oparte wciąż o Boga, naszego Stwórcę.

Poezja: 
Dopomóż mi, Panie, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując własne znużenie. Moje odpocznienie niech będzie w usłużności innym.
                                                  S. Faustyna Kowalska, Modlitwa o łaskę miłosierdzia