Biblioteka


3. NIEDZIELA PO WIELKANOCY  (18 IV)3. NIEDZIELA PO WIELKANOCY


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 3
Piotr powiedział do ludu: „Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba stworzył swego Sługę, Jezusa”.

Jan:                                                                                      1 J 2
Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Ewangelia:                                                                           Łk 24
Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

Rozważanie:
Jezus został nam w oczach jako cudotwórca, który uzdrawia chorych, oczyszcza trędowatych, uruchamia paralityków, wskrzesza umarłych, rozmnaża chleb, ucisza burzę. A przecież trzeba Go postrzegać jako mędrca. A nawet wszystkie cuda, które czynił, miały na celu, aby nas pouczać, że Bóg kocha chorych, niepełnosprawnych, umierających, grzeszników i pogan – wszystkich.

Poezja:
Już pierwszy podbiał
wyszedł z ziemi
zdziwiony swoim
nowym życiem

I mnie się zdziwić
daj o Panie
i zdziwionemu
pozwól istnieć
                          A. Warzecha, Modlitwa wielkanocna