Biblioteka


PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK


Dzieje Apostolskie:                                                             Dz 6
Niektórzy zaś z synagogi wystapili do rozprawy ze Szczepanem. Podstawili ludzi, którzy zeznali: „Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu”.

Ewangelia:                                                                           J 6  
Rzekł im Jezus: „Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki”.

Rozważanie:
Jezus jest mędrcem, który uczy nas żyć. Który uczy nas mądrości. I tak należy postrzegać Mszę świętą. Każda z nich ma na celu uczenie nas mądrości. Z każdej Mszy świętej powinniśmy wychodzić mądrzejsi. Abyśmy umieli lepiej żyć – sprawniej, inteligentniej, twórczo, z inicjatywą. Nie dzięki kazaniu, które było mniej lub więcej dobre. Ale w każdej Mszy świętej Bóg przychodzi do nas pod postacią słowa przez Jezusa Chrystusa.