Biblioteka


WTOREKWTOREK

Dzieje Apostolskie:                                                                    Dz 14
Wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.

Ewangelia:                                                                                  J 14
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”.

Rozważanie:
Jeżeli mówimy, że liturgia powinna być sprawowana godnie, myślimy nie tylko o księżach, ale i o całej społeczności liturgicznej. A jeżeli są tacy, którzy przyszli na Mszę świętą i stoją pod płotem, chociaż dość jest miejsca w kościele. A poza tym, zajmują się wszystkim innym, ale nie prawdziwym uczestniczeniem we Mszy świętej. Jeżeli zamiast prawdziwego wspólnego śpiewu jest grzmot organów i jakieś popiskiwanie paru osób, to w którymś momencie  powie sobie człowiek: „Właściwie po co ja tu jestem. To czysta strata czasu!”

Poezja:
powiedzieć wiośnie
ze szczęścia kwitnącej
nie zatrzymuj mnie
                              
J. Pasierb, „Noli me tangere”