Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Dzieje Apostolskie:                                                                  Dz 15
W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: „Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni”.

Ewangelia:                                                                                J 15
Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest Tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.

Rozważanie:
Być księdzem, to ukochać Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc, zachwycić się Bogiem. Nawet nie z modlitewnikiem w ręce. Ani nawet nie z różańcem. Ani nawet nie z Ewangelią. Ale tak twarzą w twarz. Wtedy dopiero jest się prawdziwym księdzem. Wtedy dopiero jest się prawdziwie człowiekiem wierzącym.

Poezja:
z czerwoną różą
przypiętą na sercu
nie zatrzymuj mnie 
                           
J. Pasierb, „Noli me tangere”